Rekrytointi

Oikean ihmisen saaminen oikeaan tehtävään voi olla yksi tärkeimmistä päätöksistäsi. Pystymme auttamaan sinua koko valintaprosessissa tai vain haluamissasi vaiheissa.

Tarveanalyysi ja rekrytoitava profiili. Jokainen haku alkaa tehtäväanalyysillä. Joskus tämä on hyvinkin nopeaa ja suoraviivaista, toisinaan määrittelyyn on hyvä käyttää vähän enemmän aikaa yhteisymmärryksen löytämiseksi. Käytämme strukturoituja työkaluja tehtäväanalyyseissämme. Vaiheen lopputuloksena meillä on selkeä käsitys haettavasta profiilista ja voimme laatia tehtäväilmoituksen ja valita oikeat kanavat oikeiden ihmisten löytämiseksi.

Kandidaattien haku. Osaan tehtävistä löydämme kandidaatteja omasta tietokannastamme. Toisaalta rekrytointiviestinnällä nostetaan tietoisuutta yrityksestä ja saavutetaan myös niitä ihmisiä, jotka eivät hae aktiivisesti uusia tehtäviä. Teemme myös läheistä yhteistyötä alueen koulujen ja TE-palveluiden kanssa tavoittaaksemme juuri teille sopivimmat ihmiset.

Esivalinta ja viestintä. Joihinkin tehtäviin hakijoita voi tulla merkittävä määrä. Tuemme positiivisen yrityskuvan muodostumista viestimällä hakijoiden kanssa aktiivisesti haun jokaisessa vaiheessa – otamme vastaan hakemukset, vastaamme tiedusteluihin ja valitsemme sopivimmat hakijat haastatteluunne. Olemme yhteydessä myös niihin hakijoihin, jotka eivät tulleet valituksi juuri tähän tehtävään.

Soveltuvuusarviointi. Aina valinta ei ole helppo tai rekrytointi on erityisen tärkeä, jolloin päätöksenteon tueksi halutaan lisää tietoa. Soveltuvuusarviohin erikoistunut psykologi tekee prosessin alussa määriteltyjen kriteereiden mukaisen soveltuvuusarvion ja laatii tämän pohjalta soveltuvuusarviolausunnon. Tämä on erityisen hyödyllinen, kun valitulle henkilölle tehdään perehdytyssuunnitelmaa tehtävään. Myös jokainen arviossa käynyt kandidaatti saa halutessaan palautteen soveltuvuusarviosta.

Ota yhteyttä

050 385 8760